The Blog

EP49-เรียนโฟโต้ชอป-กับ-SalineeChot

EP49 เรียนโฟโต้ชอป กับ SalineeChotรอรับชมได้  18:00น

.

ดาวโหลดไฟล์รูปไปใช้ฝึก CREDIT (All File)

ดาวโหลดได้เฉพาะนักเรียนในคอร์ส Topclass หรือ นักเรียนสมัคร Youtube member

ทำทุกเรื่องให้สนุกแล้วคุณจะไม่หยุดพัฒนาเจอกันใหม่ในคลิปวีดีโอหน้า แล้วพบกับผิง สาริณีโชติค่ะ