The Blog

สอนทำแบนเนอร์ ด้วย Canva+photoshop [EP480]

สอนทำแบนเนอร์ ด้วย Canva+photoshop [EP480]ดาวโหลดไฟล์รูปไปใช้ฝึก CREDIT (All File)

โหลดรูปไปฝึกฝน

ทำทุกเรื่องให้สนุกแล้วคุณจะไม่หยุดพัฒนาเจอกันใหม่ในคลิปวีดีโอหน้า แล้วพบกับผิง สาริณีโชติค่ะ